แสดงความยินดี อธิบดีกรมวิชาการเกษตร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 22 ตุลาคม 2014 เวลา 14:01 น.

นายกสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะ

ร่วมแสดงความยินดีแก่ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร


 

 

 


 เมื่อวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00 น. ณ กรมวิชาการเกษตร นายกสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะ

เข้ามอบกระเช้าแสดงความยินดี แก่  ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 09 พฤศจิกายน 2016 เวลา 15:09 น.