การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 6 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 23 เมษายน 2019 เวลา 00:00 น.


 

หลักการและเหตุผล

การประชุมวิชาการด้านดินปุ๋ยแห่งชาตินั้น สมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทยได้ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ 

จัดให้มีการประชุมฯขึ้นตั้งแต่ปีพ.ศ. 2552 และเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน เพื่อเป็นอีกหนึ่งเวทีให้นักวิชาการ

ด้านดินและปุ๋ยทั่วประเทศมาเสนอผลงานวิจัย แบ่งปันประสบการณ์ และผนึกกำลังในการพัฒนาวงวิชาการด้านนี้

ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น สำหรับการประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติครั้งที่ 6 สมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย

และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุมฯระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

 ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม และถือเป็นโอกาสอันดีเพื่อเฉลิมฉลอง

ครบรอบ 40 ปีของวิทยาเขตกำแพงแสน และส่งเสริมการนำเสนอวิทยาการก้าวหน้าทางปฐพีวิทยา 

ทั้งเป็นโอกาสในการสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนความรู้และความร่วมมือทางวิชาการ 

ระหว่างหน่วยงานราชการ เอกชน และมหาวิทยาลัยต่างๆด้วย

คณะกรรมการจัดการประชุมครั้งนี้ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของ "ทรัพยากรดิน" 

ต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลกระทบต่อความกินดีอยู่ดีของมนุษย์ 

และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กรระดับนานาชาติได้แก่ FAO, UN และ IUSS 

ที่ตระหนักถึงผลกระทบของการใช้ทรัพยากรดินต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม จึงกำหนดแก่นสาระ (Theme)

 ของการประชุมครั้งนี้ว่า "ดิน : กำเนิดของอาหารเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

(Soils : where nutrition starts for health and environment)"


แก่นสาระ (Theme) การประชุม

ดิน : กำเนิดของอาหารเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

Soils : where nutrition starts for health and environment

 

ช่วงเวลาการจัดการประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติครั้งที่ 6

กำหนดวันประชุมเป็นวันพุธที่ 3 – วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562

 

สถานที่จัดงาน

อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 


 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 23 เมษายน 2019 เวลา 13:40 น.