สมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย

 ช่องทางการติดต่อ สอบถามข้อมูล

1.Facebook: สมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย

2.เว็บเพจ: สมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย

3.โทรศัทพ์: 02-940-6472

 

 สามารถเข้าดูวารสารดินและปุ๋ย ได้ที่ลิงค์ https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/tjsf/index