สมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย

นายกสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะ

ร่วมแสดงความยินดีแก่ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร


 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...
 

แผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)


อ่านเพิ่มเติม...
 

    

 

  นายกสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทยเข้าร่วมงานเฉลิมฉลองวันดินโลก 

ในวันที่ 5 ธันวาคม 2555        

ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี

 

อ่านเพิ่มเติม...